Як працюють різні види теплових насосів

Як працюють різні види теплових насосів

Принцип роботи теплових насосів повітря-вода

Як відомо, теплові насоси працюють за принципом, протилежним роботі холодильника. В той час, як холодильник відбирає тепло зсередини холодильної камери і виводить його зовні, тепловий насос, навпаки, нагріває приміщення теплом зовнішнього повітря. При цьому вони ефективно працюють при від’ємній температурі, адже теплова енергія в повітрі зберігається до температури -273°C.

Отже, принцип роботи теплового насоса повітря-вода наступний. Через зовнішній блок, який встановлюється на вулиці, повітря з навколишнього середовища проходить через гідравлічний модуль і надходить в випаровувач, де взаємодіє з холодоагентом (найчастіше ним виступає фреон, який має від’ємну температуру кипіння). Холодоагент під дією температури випаровується і переходить в газоподібний стан. В нагрітому вигляді під тиском він поступає в компресор, де стискається і збільшує свою температуру. Після цього холодагент надходить в конденсатор і віддає тепло опалювальному контуру. Проходячи через дросель, температура холодоагента ще більше знижується, він стає рідким і знову надходить у випаровувач. Таким чином, цикл повторюється.